FAGLIGHED OG OMSORG

På Birkebakken har vi fokus på at besidde og udvikle faglige kompetencer, som sikrer alle vores beboere, børn, unge og voksne den bedst mulige behandling, støtte og omsorg. Vi gør samtidig alt, hvad vi kan, for at Birkebakken af den enkelte beboer skal opleves som et hjem. Den tilgang har vi også til et tæt samarbejde med børn og unges forældre.  Forældrene er omdrejningspunktet for barnet eller den unge, også når bopælen hedder Birkebakken.

Den etiske målestok for vores arbejde er værdigrundlaget, som det udmøntes i hverdagens relationer, faglighed og målsætninger.

Tryghed og omsorg opleves bedst af børn og unge i overskuelige rammer, derfor arbejder vi afdelingsopdelt. Vi lægger vægt på at fremme beboernes kammeratskab og en mangfoldighed af oplevelser i et aktivt ungdomsliv.