FORÆLDREBESTYRELSEN

Birkebakkens forældresamarbejde understøttes blandt andet af forældrebestyrelsen, som vælges på den årlige generalforsamling.

Forældrebestyrelsen har som sit formål at støtte børn og unge, der bor på Birkebakken, at støtte "nye" forældre, og at samle beboere, forældre og medarbejdere til fælles oplevelser.

Vi brænder for "vores" Birkebakken - og vi arbejder med mange aktiviteter:

  • vi søger fonde om midler til oplevelser og aktiviteter
  • vi arrangerer hvert år et velkomstmøde for "nye" forældre
  • vi samarbejder med personalet om julefest, sommerfest og udflugter for beboere, forældre og søskende
  • vi holder 4 -6 møder om året sammen med Birkebakkens ledelse og en medarbejderrepræsentant

Og vi er altid åbne for nye idéer - også fra dig!