PÆDAGOGISK RÅDGIVNING - HJEMME HOS FAMILIEN

Vi kan hjælpe familier med et hjemmeboende barn på familiens hjemmebane.
Det er muligt gennem kommunens sagsbehandler at få bevilget et støttende rådgivningsforløb.

Pædagogisk rådgivning varetages af erfarne pædagoger, som er vant til at løse opdragelses- og udviklingsmæssige udfordringer. Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i besøg i familien og familiens oplevelse af problemstillingerne.

Teamarbejde
Vi afdækker problemerne og etablerer grundlaget for samarbejdet på et møde mellem familien, som ønsker hjælp, vores rådgiver og teamleder samt familiens sagsbehandler. Det munder ud i en skriftlig samarbejdsaftale, der er det formelle grundlag for samarbejdet.

Hvad giver vi familien?
Dialog er nøgleordet. Vi lytter meget til familiens vanskeligheder, og så giver vi vores rådgivning med forslag til ændringer og løsninger. Familien får konkrete redskaber at bruge for at skabe forandring i hverdagen og de opdragelsesmæssige udfordringer. Den pædagogiske rådgivning består normalt af seks besøg, hvor vi fra gang til gang aftaler nye arbejdspunkter. Derefter evalueres det samlede forløb.

Hent pjece som pdf her.

Socialpædagogen skrev...
Læs Tina Løbners fortælling om samarbejdet med Pædagogisk rådgivning om familiens søn. Se artiklen her.