BIRKEBAKKENS VÆRDIER

De værdier vi har valgt at arbejde efter på Birkebakken spiller en rolle i hverdagen. De er en etisk målestok for vores faglighed, relationer og målsætninger i arbejdet med børn, unge og voksne.

  Birkebakken ser vi den enkelte som unik og værdifuld. Vi tager ansvar og inddrager hinanden i arbejdet på at skabe de bedste betingelser for livsudfoldelse. Vi er troværdige medarbejdere, og der er sammenhæng, mellem det vi siger, og det vi gør.

Værdigrundlaget er baseret på Aarhus Kommunes overordnede værdier - troværdighed, respekt og engagement - samt Jysk børneforsorg/Fredehjems værdier, der på en folkekirkelig basis blandt andet omfatter: værdighed, livsudfoldelse og tillidsfulde relationer.