VISITATION TIL BIRKEBAKKEN:

Hvis man er interesseret i en plads på Birkebakken skal man som det første kontakte sagsbehandler i egen kommune, da visitation til Birkebakken kun kan ske efter godkendelse fra forvaltningen i den kommune, hvor man bor. Ved alle visitationer skal kommunen foretage en konkret og individuel vurdering af, om de tilbud Birkebakken har svarer til borgerens behov for støtte grundet den nedsatte funktionsevne.

 

Birkebakken er godkendt af Socialtilsyn Midt til at modtage beboere efter følgende paragraffer:

 

Børn og unge: døgnophold efter Servicelovens § 52, stk. 3, punkt 7. Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet sker på et anbringelsessted som er godkendt efter Servicelovens § 66, stk. 6.

 

Voksne: midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107.

 

Voksne: bostøtte i eget hjem efter Servicelovens § 85. Bofællesskaberne er oprettet efter Almenboliglovens § 105, og man bor i egen lejlighed med lejekontrakt. Tilbuddet godkendes også til borgere som er visiteret til et varigt botilbud efter § 108.